Login
English (United States)
HeroPicture

Testimonials

April 07, 2015 6:31 PM

Sent: Tuesday, April 07, 2015 6:31 PM
Subject: Re: Booking

Poštovani,

u vezi nadavnog bookinga kod vas želio bi vam poručiti, kao skiper u ime cele posade da smo bili jako zadovoljni vašim uslugama. Chek in i vheckout sa Juretom izveo se korektno u zadovoljstvo nas svih. I ako sam več vozio puno jedrilica kod različh chartera mogu vam reči, da so jedrilice dobro održavane. Mislim,da se uskoro vidimo!

Lep pozdrav,
Damjan P.